Konsultacje w Nowym Sączu

26 lipca w Nowym Sączu odbyły się konsultacje społeczne w sprawie koncepcji połączenia drogi krajowej nr 87 z drogą wojewódzką nr 969 wraz z budową mostu na Dunajcu. Łącznik zaprojektują inżynierowie z firmy EKKOM.

Prezes firmy EKKOM, prof. Janusz Bohatkiewicz, przedstawił mieszkańcom planowane warianty trasy. Później odbyła się dyskusja na temat przebiegu i rozwiązań konstrukcyjnych.

Mieszkańcy pytali przede wszystkim o połączenie łącznika z ulicą Węgierską i Piramowicza. Zwracali również uwagę na konieczność wyprowadzenia ruchu samochodów z osiedli mieszkaniowych i odciążenie ulicy Węgierskiej.

Na koniec spotkania mieszkańcy otrzymali ankiety, za pomocą których mogą kierować swoje uwagi do proponowanego wariantu.

Brak możliwości komentowania.