EKKOM wykonał analizę porealizacyjną Trasy Siekierkowskiej w Warszawie

Analiza porealizacyjna dotyczyła oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w zakresie oddziaływania obiektu na klimat akustyczny i jakość powietrza. Firma uzyskała już referencje, potwierdzające należyte wykonanie projektu.

Brak możliwości komentowania.