EKKOM na międzynarodowej konferencji w Lublinie

12 czerwca w Lublinie odbyła się Międzynarodowa Konferencja „Poprawa jakości infrastruktury drogowej”, zorganizowana w ramach unijnego Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA 2014-2020.

Dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz, prof. PL wygłosił referaty dotyczące BIM w projektowaniu infrastruktury drogowej, metod ochrony przed hałasem drogowym oraz ochrony wód w otoczeniu dróg. Natomiast Maciej Hałucha, dyrektor ds. ochrony środowiska w EKKOM, wystąpił z prezentacją „Badania i analizy zastosowania nawierzchni redukujących hałas na drogach wojewódzkich”.

Brak możliwości komentowania.