EKKOM na Konferencji InfraBIM

W Polsce nikt już nie pyta, czy wprowadzać BIM, w tej chwili toczy się już dyskusja nad tym, jak to zrobić i od kiedy zacząć. Odpowiedzi na te i inne pytania przyniosła Ogólnopolska Konferencja InfraBIM, odbyłająca się w dniach 8-9 listopada 2016 roku w Łodzi z aktywnym uczestnictwem EKKOM-u.

W obradach uczestniczyło 188 osób reprezentujących administrację drogową i kolejową, środowisko akademickie, projektantów, przedsiębiorstwa wykonawcze oraz dostawców rozwiązań IT. Obecne były również studenckie koła naukowe. Referaty wygłaszane były na sześciu sesjach tematycznych.

Sesję poświęconą narzędziom BIM prowadził dr inż. Janusz Bohatkiewicz, prezes EKKOM Sp. z o.o., który omówił m.in. problemy kształcenia inżynierów dróg i mostów w zakresie BIM. Jako przedstawicielka firmy EKKOM wystąpiła też Joanna Bohatkiewicz, która przybliżyła założenia metody Lean management i jej powiązanie z technologią BIM.

– Sprawą priorytetową dla Ministerstwa przy analizowaniu możliwości wdrożenia metodyki BIM jest włączenie w ten proces wszystkich jego głównych interesariuszy – środowisk branżowych, inwestorów publicznych i prywatnych, projektantów, wykonawców, środowiska naukowego oraz przedstawicieli administracji publicznej szczebla centralnego i samorządowego – powiedział Tomasz Żuchowski, wiceminister infrastruktury i budownictwa.

Konferencja wzbudziła duże zainteresowanie nie tylko wśród przedstawicieli branży budowlanej, ale również administracji rządowej i samorządowej, o czym świadczyły udzielone honorowe patronaty ministra infrastruktury i budownictwa, ministra nauki i szkolnictwa wyższego, wojewody i marszałka województwa śląskiego czy prezydenta Gliwic.

Brak możliwości komentowania.