DW nr 473 rozbudowana: ekologicznie i rok przed terminem

27 października przywrócono ruch na odcinku drogi wojewódzkiej nr 473 między Uniejowem a węzłem na autostradzie A2. Inwestycja, dla której EKKOM Sp. z o.o. przygotował dokumentację projektową, została zakończona rok wcześniej niż planowano.

Zakres inwestycji obejmował m.in.:
– rozbudowę jezdni wraz z poboczami, skrzyżowań drogi wojewódzkiej z drogami publicznymi oraz przebudowę dróg innych kategorii na odcinku wlotów na skrzyżowania,
– rozbiórkę i budowę przepustów, zatok autobusowych, zjazdów,
– budowę przepustów tymczasowych wraz z dojazdami pełniącymi funkcję drogi wojewódzkiej nr 473 na czas rozbiórki i budowy przepustów stałych, rowów przydrożnych otwartych i krytych wraz z wylotami i urządzeniami podczyszczającymi wody opadowe, oświetlenia oraz chodników,
– przebudowę sieci uzbrojenia terenu (elektroenergetycznej, wodociągowej, teletechnicznej, melioracyjnej).
– wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją, odtworzenie i wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz ustawienie barier ochronnych.

img_3553
Dzięki technologii z zastosowaniem recyklingu starej nawierzchni bitumicznej, zyskają nie tylko kierowcy, ale i środowisko.
Inwestycja obejmowała ponad 8,5 km drogi. Projekt „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku granica województwa – Uniejów” finansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wartość projektu wyniosła ponad 25 mln zł.

Więcej informacji: Edroga.pl

Brak możliwości komentowania.