DW 977 Gorlice – Konieczna już po remoncie

Dzięki gruntownej modernizacji 12-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 977 Gorlice – Konieczna można znacznie sprawniej podróżować na Słowację. Dokumentację projektową dla trasy przygotowała firma EKKOM.

W samych Gorlicach udało się gruntownie wyremontować ul. Węgierską, a także poprawić bezpieczeństwo na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 28. Z kolei na odcinku od Gładyszowa do przejścia granicznego w Koniecznej nie tylko zmodernizowano nawierzchnię, ale też uporządkowano przydrożne rowy, pobocza i wzmocniono skarpy. Wzdłuż drogi pojawiły się też tablice informacyjne, które ostrzegają kierowców m.in. o trudnych warunkach pogodowych.

Koszt prac na drodze wojewódzkiej nr 977 wyniósł w sumie 15 mln zł, z czego ponad 2 mln zł to wkład z budżetu województwa małopolskiego.

Gruntowna modernizacja drogi wojewódzkiej nr 977 to część wspólnego projektu polsko-słowackiego, który w 85 proc. był finansowany ze środków unijnych w ramach programu Interreg V-A Polska-Słowacja. W sumie wyremontowano ponad 20 km drogi Gorlice – Bardejov – Prešov. Po stronie polskiej było to łącznie 12,38 km – z czego w samych Gorlicach wyremontowano w sumie 1,25 km, a z Gładyszowa do przejścia granicznego odcinek liczący 11,13 km.

Brak możliwości komentowania.