Decyzja środowiskowa dla S 74

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla drogi ekspresowej S74 na odcinku Cedzyna – Łągów – Jałowęsy. Dokumentację potrzebną do jej wydania przygotowała firma EKKOM.

Planowany odcinek drogi ma długość około 50 km, prowadzi głównie nowym śladem, zbliżonym do przebiegu istniejącej drogi krajowej nr 74 i przebiega przez teren gmin: Górno, Bieliny, Łagów, Baćkowice, Opatów.

Początek inwestycji rozpoczyna się na wysokości zbiornika wodnego w miejscowości Cedzyna, koniec przewidziano na włączeniu drogi do planowanej obwodnicy Opatowa w miejscowości Jałowęsy.

W ramach działań minimalizujących oddziaływanie inwestycji na środowisko, inwestor musi m.in. zbudować przejścia dla zwierząt, ekrany akustyczne i urządzenia zabezpieczające środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem.

 

Brak możliwości komentowania.