Seminarium ELANORE 16-17 stycznia 2024 r.

Aktualnie trwa Seminarium ELANORE poświęcone ulepszeniu systemu etykietowania opon w kontekście hałasu i oporów toczenia. Organizowane w Pałacu Kłanino koło Gdańska, Polska, wydarzenie skupia się na krytycznej ocenie obecnych procedur etykietowania opon samochodów osobowych. Uczestnicy, reprezentujący branżę oponiarską, sektor drogowy i instytuty badawcze, biorą udział w pogłębionej dyskusji nad identyfikacją niedociągnięć w systemie etykietowania, zaproponowaniem usprawnień oraz przedstawieniem potencjalnych ulepszeń.czytaj dalej

czytaj dalej