Nowe wytyczne EKKOM i IBDiM

W dniu 2 marca 2021 r. Minister Infrastruktury rekomendował do stosowania wytyczne dotyczące drogowych obiektów inżynierskich. W zestawie tych opracowań znajdują się „Wytyczne projektowania elementów i urządzeń ochrony środowiska na drogowych obiektach inżynierskich” przygotowane przez zespół EKKOM we współpracy z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów. Wszystkie wytyczne są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury pod adresem: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wr-m

czytaj dalej