Zwycięski wniosek o dofinansowanie dla Chełma

Chełm otrzymał maksymalne, 85-proc. dofinansowanie (170 mln PLN) z UE na projekt „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta”. Wniosek o dofinansowanie na zlecenie miasta skompletował i złożył EKKOM Sp. z o.o, który opracował także Program Funkcjonalno-Użytkowy, Studium Wykonalności i złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego zadania.

czytaj dalej